Efter årsmötet den 21/11 2018 ser styrelsen år 2018 – 19 i Vallentuna mfk ut så här:


Ordförande: Urban Eriksson
Vice ordförande: Frank Renner
Kassör: Gunnar Hovmark
Sekreterare: Krister Sjöberg
Ledamot: Kalle Viberg