Efter årsmötet den 23/11 2015 ser styrelsen år 2015 – 16 i Vallentuna mfk ut så här:


Ordförande: Urban Eriksson
Vice ordförande: Frank Renner
Kassör: Gunnar Hovmark
Sekreterare: Krister Sjöberg
Ledamot: Kalle Viberg