Efter årsmötet den 26/11 2019 ser styrelsen år 2019 – 20 i Vallentuna mfk ut så här: Obs! Då vi pga pandemin inte hade möjlighet att genomföra vårt årsmöte på ett säkert sätt, kvarstår denna styrelse till årsmöte i november 2021!


Ordförande: Urban Eriksson
Vice ordförande: Frank Renner
Kassör: Gunnar Hovmark
Sekreterare: Krister Sjöberg
Ledamot: Kalle Viberg