Efter årsmötet den 21/11 2023 ser styrelsen år 2023 – 24 i Vallentuna mfk ut så här: 


Ordförande: Urban Eriksson
Vice ordförande: Frank Renner
Kassör: Gunnar Hovmark
Sekreterare: Krister Sjöberg
Ledamot: Kalle Viberg