Efter årsmötet den 23/11 2021 ser styrelsen år 2021 – 22 i Vallentuna mfk ut så här: 


Ordförande: Urban Eriksson
Vice ordförande: Frank Renner
Kassör: Gunnar Hovmark
Sekreterare: Krister Sjöberg
Ledamot: Kalle Viberg