Efter årsmötet den 26/11 2019 ser styrelsen år 2019 – 20 i Vallentuna mfk ut så här:


Ordförande: Urban Eriksson
Vice ordförande: Frank Renner
Kassör: Gunnar Hovmark
Sekreterare: Krister Sjöberg
Ledamot: Kalle Viberg